Surra fast last

När du säkrar last på biltaket eller i ett öppet släp är det viktigt att följa några grundläggande principer för att garantera säkerheten för dig själv, din last, och andra trafikanter. Här är en steg-för-steg guide:

 1. Välj rätt utrustning
  Använd lastnät, spännband eller rep som är avsedda för att säkra last. Se till att de är i gott skick utan tecken på slitage eller skador.
 2. Se till att surra fast och spänna spännbanden tajt
 3. Undersök viktbegränsningar för fordon och lastutrustning
  Kontrollera fordonets och takräckets (eller släpets) maximala lastvikt. Överskrid inte dessa gränser eftersom det kan påverka fordonets hantering och säkerhet.
 4. Distribuera vikten jämnt
  Placera tyngre föremål närmast fordonets centrum. Detta hjälper till att behålla balansen och minimerar risken för att lasten förskjuts under färd.
 5. Använd alla tillgängliga fästpunkter
  Fördela spännband eller rep över lasten och använd alla tillgängliga fästpunkter på takräcket eller i släpet för att säkra lasten från flera håll.
 6. Använd fästpunkter på släpet
 7. Kontrollera lastens stabilitet
  Se till att inga lösa delar sticker ut på ett sätt som kan vara farligt. Använd ytterligare spännband eller nät om det behövs för att hindra rörelse.
 8. Skydda skarpa kanter för att förhindra skador
  Använd skyddsmaterial runt skarpa eller utstickande föremål för att förhindra skador på spännbanden, fordonet eller andra trafikanter.
 9. Dubbelkolla att allt är säkert fastsurrat
  Efter att du har surrat fast lasten, gör en grundlig kontroll för att försäkra dig om att allt är säkert fastsatt. Dra i spännbanden och se till att lasten inte kan röra sig.
 10. Kör försiktigt
  Anpassa din körstil efter att du har last på taket eller i släpet. Ta det lugnare i kurvor och vid inbromsning för att undvika att lasten förflyttar sig.
 11. Lastgaller på biltaket med en väska som inte är fastsurrad
 12. Utför regelbundna kontroller under resans gång
  Under längre resor, stanna och kontrollera att lasten fortfarande är säkert fastsurrad. Vibrations- och vindkrafter kan gradvis lossa spännbanden.