5 meters spännband

Med ett spännband på fem meter kan du surra fast de flesta föremål. Läs vilken surrningsstyrka som bandet har.