Så mycket får last sticka ut

Du behöver märka upp last som sticker ut bredvid eller bakom bilen. Utstickande last ska märkas med exempelvis vimpel och ljus eller reflexer vid mörkerkörning.

Utstickande last bakom bil eller släp

Max 1 meter får last sticka ut bakom bilen

Trafikreglerna för transport gör gällande att all last som sticker ut framför eller bakom bilen måste märkas upp om den utskjutande delen är längre än 1 meter.

Vid körning i dagsljus ska du använda uppmärkning i tydliga färger, gärna gult/rött/orange. Vid mörkerkörning med lång last ska du ha lykta med vitt ljus fram och vita reflexer. Baktill ska lasten märkas ut med rött ljus och röda reflexer.

Utstickande last i sidled

Om du har lastat på taket finns det flera mått att förhålla sig till. Maximal bredd får inte överstiga 260 cm och på vardera sidan om bilen får det inte vara mer än 20 cm.

Max som last får sticka ut sidledes om bilen

Lasten ska vara jämnt fördelat så du kan inte ha 40 cm utstickande last på ena sidan och 0 på den andra. I Sverige får fordon inte vara bredare än 260 cm.

Fler saker att tänka på kring lång last

Lasten bör inte utgöra någon fara för andra trafikanter, inklusive fotgängare och cyklister. Om lasten kan orsaka skada om någon går eller kör in i den, bör den vara ordentligt vadderad eller skyddad.

Lasten får inte blockera ditt synfält eller dina backspeglar. Du behöver kunna se tydligt för att köra säkert.

Kontrollera med ditt försäkringsbolag att din bilförsäkring täcker eventuella skador som kan uppstå om lasten skulle falla av bilen eller orsaka en olycka.

Märkning av last vid körning i mörker

Det är vid körning i mörker som det är extra viktigt att lasten är uppmärkt. För att den ska synas ska det vara med något som reflekterar ljuset.

Du kan fästa reflexer av något slag på de utstickande delarna. En del använder reflexvästar eller reflexband som på ett eller annat sätt går att få att sitta fast ordentligt.