D-värde för dragkrokar

D-värdet, ofta nämnt i samband med dragkrokar för fordon, är en viktig specifikation. Det anger den högsta tillåtna kombinationen av släpvagnens massa och bilens totalvikt som dragkroken klarar av att dra.

Beräkningen av detta värde baseras på både släpvagnens och bilens fysiska egenskaper. D-värdet hjälper till att säkerställa att fordonet drar släpvagnar inom sina säkerhetsgränser.

Överskrider man detta värde kan det leda till osäkra körförhållanden och potentiellt skada både fordon och dragkrok. Därför är det viktigt att alltid kontrollera D-värdet innan man kopplar en släpvagn till sitt fordon.

Formel för beräkning av D-värde

D-värde =
(bilens totalvikt × maximal släpvagnsvikt) × 9.81
(bilens totalvikt + maximal släpvagnsvikt) × 1000